פסילת רישיון ושלילת רישיון

 

שלושה גורמים מורשים לשלול רישיון נהיגה:

  • בית המשפט.
  • משרדי הרישוי.
  • המשטרה.

ראשית נדון במס' סוגי פסילות, כדלקמן:

 

פסילה מנהלית בדו"חות תנועה

 

פסילה מנהלית בתאונות דרכים

 

פסילה עד תום ההליכים

 

 

השיקולים לפסילה המנהלית

פסילה בידי קצין משטרה- שני שיקולים עיקריים אמורים להדריך את הקצין בבואו להחליט בעניין הפסילה :

א. הקצין צריך להניח שיוגש נגד הנהג שבפניו כתב אישום. בשלב הזה אנחנו לא צריכים להיות עם מלוא הראיות לכאורה, כאשר במקרה של דו"ח יש לנו כבר למעשה את כתב האישום, ולכן כל העניין של החשד, האמונה שיוגש כתב אישום הוא יותר לכוון תאונת דרכים.

ב. הקצין ישקול כשיקול שני –האם הנהג שלפנינו הוא נהג מסוכן, כלומר האם תהיה פגיעה בביטחון הציבור- מסוכנות, במידה ולא יפסל רישיונו, והאם הוא נהג מסוכן והאם רק בנקודת הזמן הזאת ומשמעותה- פסילה לחודש, חודשיים או שלושה, פסילה עד תום ההליכים. המסוכנות תבחן לפי שני פרמטרים עיקריים שאמורים לתת לנו תמונה ברורה על הנהג:

 1. מנסיבות המקרה הספציפי- לנקודה זו השפעה ניכרת, כאשר תאונה שבה נגלתה מסוכנות קשה לביטחון הציבור מצד הנהג תשפיע מאוד, גם אם לנהג גיליון הרשעות נקי.

 2. מגיליון הרשעות קודמות- במידה ולנהג גיליון נקי והמקרה יחסית קל הנטייה תהיה להקל עם הנהג.

* דוגמא לשיקול הדעת  של הקצין ומאוחר יותר של ביהמ"ש ניתן לראות לפי פרטי המקרה להלן, נתפסתם נוהגים במהירות של 160 קמ"ש במקום 100 קמ"ש המותרים בכביש , ( 20 קמ"ש מעבר לברירת הקנס שאז מדובר אך ורק בקנס ונקודות, ללא פסילה), אז אם גיליון ההרשעות שלכם נקי ואתם נוהגים הרבה שנים, ישקלו בכובד ראש אם לפסול אתכם פסילה מנהלית. ועדיין חייבים לזכור כי במקרה של נהיגה במהירות גבוהה מאוד גיליון הרשעות נקי לא יסייע לכם מפני פסילה.

חשוב לציין כי פסילה מנהלית היא לא חלק מהעונש, לא מדובר על כלי הרתעתי של המשטרה, לא מדובר על ענישה מקדימה, אלא מטרתה – הרחקת נהג מסוכן מהכביש. כמו כן, בסוף ההליך בדרך כלל כאשר ביהמ"ש יגזור את דינו של נאשם, במידה והוא הורשע, ותינתן לו פסילה, כי אז בדרך כלל יקזזו את תקופת הפסילה המינהלית מתקופת העונש.

השימוע מול קצין המשטרה

הדיון בפני הקצין עצמו הוא דיון מינהלי לכל דבר וענין, ניתן להביא עו"ד, לא חייבים לדבר (למרות שעדיף שכן). חייב להיות נקיון כפיים מצדו של הקצין בהחלטתו, צו פסילה מאחזקת רשיון הניתן הינו צו מינהלי הנעשה על ידי רשות שלטונית, לענין מתן הצו חלים כללי המשפט המינהלי.

הדיון מול הקצין נערך עם פרוטוקול, טענות הנהג נרשמות וגם ניתן להגיש את דף הפרוטוקול הזה כראיה בדיון העיקרי עצמו בהמשך הדרך, ע"י הקצין וכו'.

חשוב להדגיש כי אם לא התייצבת בתוך 3 ימים לשימוע בפני הקצין למרות הזימון , לא רק שהקצין מוסמך לפסול אותך, סביר להניח שהוא גם יפסול ואם הקצין פסל אותך חזקה עליך שאתה יודע שאתה פסול ואינך רשאי לנהוג.

ערר על החלטת הקצין

מי שרשיונו נשלל על ידי קצין משטרה רשאי לגשת למשפט לבטול השלילה בזכות, כלומר אין צורך לבקש בקשת רשות לערער. לבית המשפט בלבד, יש את הזכות לבטל שלילת רשיון, ולבית המשפט בלבד יש את הזכות להאריך את תקופת שלילת הרשיון. הערר יוגש לביהמ"ש לתעבורה, ללא מגבלת זמן שכן יש לנאשם אינטרס להגיש זאת מיידית.  בד"כ הנאשם יעמוד בפני שופט בטווח של בין ארבעה ימים לשבוע. התובע משטרתי במקרה זה לפי התקנות יהיה עו"ד, כאשר הדיון בבימ"ש הוא דיון בעל אופי מינהלי.

 נציין כי כשיש לנו חזקת תקינות, חזקה על פסילת הרשות כי בדין יסודה. עם זאת הנפגע רשאי לטעון ולהוכיח כי נפל בצו הפסילה פגם מהפגמים הפוסלים מעשה מינהלי.

במהלך הדיון בבימ"ש, בדרך כלל אם לא עלתה טענה של זיוף חתימה או טענות קשות אחרות, לא ישמעו עדים בהליך הזה. ביהמ"ש מעיין בכתב האישום, ראיות, גליון הרשעות, ושומע את טענות הצדדים, (המבקש והתובע המשטרתי).

בדרך כלל ההחלטה תנתן במקום, ביהמ"ש ישקול את הראיות שלפניו, כאשר, אם לא נראה שיש מספיק ראיות שיביאו להרשעה, יתערב ביהמ"ש בהחלטת הפסילה. בימ"ש יכול, בניגוד לשוטר, לצמצם את תקופת הפסילה, לבטל את הפסילה או להשאירה על כנה. ביהמ"ש יכול גם לסייג את הפסילה בתנאים, כלומר נהג שכרגע הוא גם חקלאי וצריך את רשיון הטרקטור שלו, נהג שהוא במקצועו נהג משאית אשפה וצריך לאפשר לו לנהוג משש עד שמונה בבוקר, למשל ינהג בין אחת עד שתיים בצהריים בציר מהבית לבית חולים, ובתנאי שברכב יהיה בנו שזקוק לטיפול בביה"ח. למרות האמור לעיל, כדברי השופט קדמי בפס"ד האשם לוברה ש"פ 5809/06 "כאשר הנהיגה היא אומנותו של הנהג, כרוך הדבר - הפסילה בפגיעה אישית וכלכלית חמורה, ברם ישנן סיבות בהן חייב העניין האישי לסגת מפני העניין הציבורי".

על ההחלטה של בימ"ש לתעבורה, ניתן לערור לביהמ"ש המחוזי ולביהמ"ש העליון, בסה"כ ארבעה סיבובים והכול בזכות.

שופט שישב בב"ש נחשף לחומר העיקרי, נחשף לראיות, זה לא פוסל אותו מלשבת בתיק העיקרי, למרות שעדיף ששופט אחר ידון במידת האפשר בתיק.


* במקרים אחדים, משרד הרישוי עלול לשלוח רישיון נהיגה לאדם שנשפט ורישיונו נשלל, במקרה זה אסור לאדם לשלם את האגרה ולנהוג ברכב המצוין ברישיון.

פסילה שהטיל ביהמ"ש תחל מיום מתן גזר הדין אלא אם כן ביהמ"ש קבע תאריך אחר.


חידוש רישיון לאחר שלילה

  • נהג שרישיונו נשלל על ידי משטרת ישראל יקבל אותו בסניף משטרת התנועה.
  • נהג שרישיונו נשלל מטעם משרד הרישוי יקבל אותו באותו משרד רישוי ששלל לו את הרישיון.
  • נהג שרישיונו נשלל על ידי בית המשפט יקבל אותו ממשרד הרישוי בתום תקופת השלילה

  •  

פסילה בידי בית המשפט- בימ"ש ישקול 2 שיקולים: את המקרה ואת שיקול הדעת של הקצין.

נהיגה ללא רישיון נהיגה
 

המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

 

בן- ארי - משרד עורכי דין

פסילת ושלילת רשיון