פסילה עד תום ההליכים

 

פסילה עד תום ההליכים נעשית מכוחו של סעיף 46 לפקודת התעבורה.הרציונל של פסילה עד תום ההליכים הוא אותו רציונל של מעצר עד תום ההליכים.

במקרה של דו"ח הזמנה לדין ובוודאי במקרה של תאונת דרכים רשאית התביעה, בין אם הוא היה פסול מינהלית ובין אם הוא לא היה פסול מינהלית (מקרה נדיר), להגיש בקשה לביהמ"ש שלפיה יפסול את רשיון הנהיגה של הנאשם עד תום ההליכים בעניינו.בית המשפט יבחן את מידת המסוכנות של הנאשם ואת חומרת המקרה ויחליט בהתאם.

החוק קובע שפסילה עד תום ההליכים בהעדר אמירה אחרת של בימ"ש, תסתיים בתום 6 חודשים מרגע נתינתה. לשופט יש את הסמכות להורות על משך הפסילה (גם מעבר לשישה חודשים).  בד"כ תיקי תעבורה שנובעים מדו"ח מסתיימים בטרם יחלפו שישת חודשי הפסילה הקבועים בחוק אוטומטית, אולם בתיק של תאונה קטלנית התיק לא יסתיים תוך 6 חודשים ובתיהמ"ש יפסלו לתקופה העולה על 6 חודשים.

בש"פ 7647/00 – בשארה חינאווי – החלטה ניתנה ע"י השופט חשין, שנאמר כי ראוי לנו שנקרצף את הירוקת שעלתה על הוראות סעיף 50 ב' (הסעיף שפוסל מעבר ל- 6 חודשים) וכי בתיהמ"ש לא יפסלו אדם מלהחזיק רשיון נהיגה מעבר לתקופה בת 6 חודשים, אלא לאחר שישקלו קביעתה של תקופהקצובה לפסילה. הפרקטיקה כיום השופט בד"כ קוצב זמן לפסילה ומזמן את התיק לתזכורת לפני מועד תום הפסילה ושוקל שוב את העניין, לפי הנסיבות שהשתנו (במידה והשתנו).

ניתן להגיש בקשה לפסילה עד תום ההליכים גם בטרם הגשת כתב אישום ובתנאי שכתב האישום יוגש תוך 3 חודשים, כאשר בית המשפט יכול להאריך את שלושת החודשים מנימוקים מיוחדים.

בקשה לעיון חוזר תתכן גם כאשר ישתנו נסיבות, לדוגמא, המשפט של הנאשם התחיל ומסתמן כי עדותו של העד המרכזי אינה מכרעת ועוזרת להרשעתו של הנאשם והמשפט לא התפתח כמצופה אצל התביעה, יוכל הנאשם לחזור לאותו שופט שפסל אותו ולבקש שיבחנו מחדש את הראיות.

 

 

 

המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

 

בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין

פסילה עד תום ההליכים