שיטת הניקוד לעבירות תנועה


שיטת הניקוד היא דרך למעקב אחר נהגים המורשעים בעבירות תעבורה. השיטה מבחינה בין עבירות פעוטות לבין עבירות חמורות, קיימות חמש דרגות חומרה לעבירות (מ - 2 ועד 10 נקודות).
דוגמאות:

 • 2 נקודות

  • גרירה באופנוע ללא היתר

  • נסיעה ללא אורות כנדרש

 • 4 נקודות

  • אי-עצירה בתמרור "עצור"

  • נסיעה לאחור המסכנת אחרים

  • הפרת משטר התנועה במעגל תנועה

 • 6 נקודות

  • אי ציות לתמרור "אין כניסה"

  • נהיגה שלא בכביש (למעט אופנוע)

  • חציית קו הפרדה רצוף

  • הסעת ילד שאינו רתום בהתקן-ריסון ברכב

 • 8 נקודות

  • פניית פרסה תוך סיכון הזולת

  • מהירות העולה ביותר מ- 20 קמ"ש על המותר בדרך עירונית

  • נהיגת נהג מקצועי מעל לשעות הנהיגה המותרות

 • 10 נקודות

  • כניסה לצומת באור אדום ברמזור

  • מהירות מעל 40 קמ"ש יותר מהמותר בדרך לא-עירונית

  • אי מתן זכות קדימה בתמרור "תן זכות קדימה"

  • סיכון הולך רגל במעבר חצייה.

 • עבירות ללא ניקוד- עבירות חנייה, רובן ככולן, הן חסרות-נקודות וגם עבירות-מהירות פעוטות הן עתה נטולות-נקודות.

איך מקבלים נקודות?
אם הורשעתם בבית משפט או עברו 90 יום או ששילמתם את הקנס על עבירה מסוג "ברירת משפט", יירשם לחובתכם מספר הנקודות שנקבעו בחוק. הרשימה המלאה מופיעה בחוק וכוללת 73 עבירות (ראה תמצית טבלת ניקוד וקנסות להלן). תאריך ביצוע העבירה הוא היום הקובע לצבירת הנקודות.

נציין כי בתום 90 יום מהעבירה, אם הדו"ח לא שולם ולא כפרתם באשמה, יחולו עליכם הנקודות כאילו הורשעתם בדין גם אם הדו"ח לא שולם. אם כפרתם באשמה ובקשתם להישפט, חיוב או אי חיוב בנקודות - בהתאם לתוצאות המשפט.
 
תקופת צבירה - התקופה שלאורכה מחברים נקודות זו לזו לשם קביעת סך הנקודות של הנהג
כאשר לנהג יש 12 נקודות עליו לעבור הדרכה בנהיגה נכונה
בתום ההדרכה הנקודות יילקחו בחשבון, אלא רק לאחר שיחלפו שנתיים מתאריך ביצוע העבירה, ובתנאי שלא צבר נקודות נוספות במהלך השנתיים.
 
אם בתוך שנה מיום ההודעה לא ביצעתם את אמצעי התיקון, רשות הרישוי רשאית להתלות את רישיון הנהיגה שלכם, ואסור יהיה לכם לנהוג כלל..
 
אם כשלתם והורשעתם שוב בעבירות תנועה וצברתם 22 נקודות, תקופת הצבירה תוארך לארבע שנים, אם יירשמו לחובתכם עוד 2 נקודות או יותר, כלומר יהיו רשומות לחובתכם 24 נקודות או יותר, רשות הרישוי תזמן אתכם לקורס ייעודי (השונה מהקורס הבסיסי) בנהיגה נכונה בדרך עירונית או בדרך לא- עירונית.
אם בתקופת צבירה נצברו לחובתכם 36 נקודות או יותר ייפסל רישיון הנהיגה שלכם לשלושה חודשים.הוא יחודש אחרי שתעמדו במבחן עיוני (תיאוריה).
נהג שצבר שוב 36 נקודות, רשיונו ייפסל ל - 9 חודשים ועליו לבצע בדיקות רפואיות. בתום הפסילה: מבחן עיוני ומבחן נהיגה מעשי.
 

 • דוגמאות נוספות לניקוד וקנסות:
   

  העבירה (נוסח מקוצר)

  קנס בגין העבירה

  ניקוד

  נהיגה תחת השפעת אלכוהול

  פסילה מנהלית והעמדה לדין

  10

  כניסה לצומת ברמזור אדום

  1000 ש"ח

  10

  אי מתן זכות קדימה בתמרור "עצור"

  פסילה מנהלית והעמדה לדין

  10

  אי מתן זכות קדימה בתמרור "תן זכות קדימה"

  פסילה מנהלית והעמדה לדין

  10

  עקיפה מסוכנת (על קו הפרדה רצוף או בדרך לא פנויה)

  פסילה מנהלית והעמדה לדין

  10

  מהירות של יותר מ-40 קמ"ש מעל המותר בדרך בין עירונית

  פסילה מנהלית והעמדה לדין

  10

  מהירות של יותר מ-30 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית

  פסילה מנהלית והעמדה לדין

  10

  אי עצירה לפני מפגש מסילות ברזל

  500 ש"ח

  8

  מהירות העולה על 26-40 קמ"ש על המהירות המותרת בדרך שאינה עירונית

  750 ש"ח

  8

  מהירות העולה על 21-30 קמ"ש על המהירות המותרת בדרך עירונית

  750 ש"ח

  8

  פניית פרסה בנסיבות מחמירות (סיכון עוברי דרך)

  הזמנה לדין

  8

  נסיעה משמאל לקו הפרדה רצוף

  500 ש"ח

  6

  ילד לא רתום בהתקן ריסון

  250 ש"ח

  6

  אי חגירת חגורת בטיחות (לנהג)

  250 ש"ח

  6

  אי מתן זכות קדימה בצומת

  הזמנה לדין

  6

  נהיגה שלא בימין הכביש

  250 ש"ח

  6

  נהיגה בשוליים

  750 ש"ח

  6

  נסיעה שלא לפי הוראות התמרור או בניגוד לחץ המסומן על הכביש

  500 ש"ח

  6

  אי ציות לתמרור "אין כניסה"

  500 ש"ח

  6

  אי ציות לתמרורי איסור עקיפה

  500 + 250 ש"ח

  6

  אי מתן זכות קדימה במעגל תנועה

  250 ש"ח

  4

  שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית

  1000ש"ח

  4

  עקיפה מימין

  250 ש"ח

  4

  אי ציות לתמרור עצור (אי עצירה)

  250 ש"ח

  4

  נסיעה ללא אורות כנדרש

  100 ש"ח

  2/4

  נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות

  250 ש"ח

  2

   

  תקנות התעבורה - שיטת ניקוד לפי הסעיפים בחוק

   

 • 546 (א') - נהג שהורשע במספר עבירות בכתב אישום אחד, תרשם עבירה אחת עם מס' הנקודות הגבוה. "איחוד דיון במספר כתבי אישום לא משפיע על הניקוד, שכן כל כתב אישום יקבל ניקוד"

 • 547 (א') - סכום נקודות החובה יתבצע בכל פעם שנרשמות עבירות חדשות

 • 547 (ב') - תוקף הנקודות (העבירות) שנתיים. אין הן נמחקות לאחר ביצוע אמצעי התיקון אלא לאחר שנתיים מתאריך העבירה ובתנאי ביצוע אמצעי התיקון הנדרש וכאשר מספר הנקודות אינו עולה על 20. "נקודות לא ימחקו לאחר ביצוע אמצעי תיקון, אלא אם חלפו שנתיים". "נקודות לא יימחקו אחרי שנתיים אם היה חיוב באמצעי תיקון שלא בוצע"

 • 547 (ג') - כאשר הנהג צבר 22 נקודות או יותר, תקופת הצבירה מוארכת לארבע שנים

 • 547 (ד') - נהג שצבר 12 נקודות ויותר, יוזמן לביצוע אמצעי תיקון הנדרש, אם לא ביצע, הנקודות לא יימחקו ורשיונו יפסל לאחר שנה

 • 549 (א') - נהג שצבר 12-22 נקודות יוזמן להדרכה בנהיגה נכונה - קורס בסיסי ומבחן בסיום

 • 549 (ב') - נהג שצבר 24 נקודות, ולא יותר מ- 34 נקודות יוזמן להדרכה בנהיגה נכונה נוסף- קורס ייעודי המותאם לטיב העבירות שבוצעו

 • 549 (ג') - נהג שצבר 36 נקודות ויותר, רשיונו יפסל ל- 3 חודשים, בנוסף יחוייב במבחן עיוני רק לאחר שיסיים תקופת הפסילה ויעבור בהצלחה מבחן עיוני יחודש רשיונו

 • 549 (ד') - נהג שצבר פעם נוספת עוד 36 נקודות, תוך 6 שנים מיום שחודש רשיונו (לפי הסעיף הקודם לעיל) רשיונו יפסל ל 9- חודשים. בנוסף ישלח לבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ויחוייב במבחנים עיוני ומעשי

 • 550 (ב') - משלוח זימון בדואר רשום, הזימון יראה כמסור לנהג בתום 15 ימים מיום המשלוח

 • 551 (ב') - נהג שצבר 36 נקודות ומעלה ורשיונו נפסל רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי תוך 30 יום מיום המצאת ההודעה ולטעון טענותיו. רשות הרישוי תדחה את אמצעי התיקון ל- 45 יום ובמהלך תקופה זו תבצע טיעון טענות

 • 551 (ג') - רשות הרישוי רשאית במקרים מסויימים ומיוחדים שתנמק בהחלטתה להטיל אמצעי תיקון אחר או להוסיף על האמצעי הקיים

 • 551 (ד') - לאחר 45 יום או לאחר שמיעת טענות הנהג, רשות הרישוי תודיע את החלטתה בדואר רשום

 • 551 (ה') - חלפה שנה מיום הזימון, או מיום הודעת רשות הרישוי לפי תקנה 551 (ד') לפי המאוחר אם הנהג לא ביצע את האמצעי הנדרש, רשות הרישוי רשאית להתלות רשיון הנהיגה

 • תוספת השישית - רשימת עבירות הגוררות נקודות
  במסגרת השיטה החדשה מספר העבירות שצוברות נקודות צומצם ל- 74 במקום 423 עבירות בשיטה הקודמת.
  בשיטה החדשה יש 5 דרגות חומרה של עבירות.
  רמות הניקוד הם:8,6,4,2 ו- 10 נקודות

 • הוראות מעבר

  • נהג שצבר לחובתו לא יותר מ- 4 נקודות עד- 31.12.02 הנקודות יימחקו

  • נהג שצבר 6 נקודות או יותר עד 31.12.02 חייב לבצע האמצעי שנקבע עד 31.12.03 ונקודות אלו יימחקו. אם לא ביצע האמצעי שנקבע במלואו, בתאריך 1.1.04 הנקודות שנרשמו לחובתו, יוחלפו בנקודות החדשות ויונפק זימון לפי השיטה החדשה בהתאם למספר הנקודות שצבר

 

המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין

 

 שיטת הניקוד