חדשות ומאמרים

במדור זה נפרסם את כל החדשות המעניינות שהתפרסמו לאחרונה בנושא דו"חות חניה וכן מאמרים וכתבות בנושאים אחרים.

לכן........, כתבת כתבה מעניינת, יש לך מאמר שיכול לעניין גם אחרים, היית רוצה לקרוא על עוד נושאים,

אנא, פנה אלינו, אנחנו מבטיחים כי נשקול ונפרסם כל נושא משפטי ואחר, שיכול לעניין את כולם.

דואר רשום- קישור לכתבה שפורסמה במעריב - 30.1.05 

פס"ד שניתן כנגד עיריית תל-אביב- התיישנות קנסות - 25.4.05

פס"ד הדין שניתן כנגד עיריית ירושלים (התיישנות קנסות)-חדש 02.08.05

פס"ד שניתן לטובת עיריית ת"א בנוגע לסוגיית ההוכחה הנדרשת במשלוח בדואר רשום  -- 09.11.05

פס"ד המבהיר את סוגיית סמכות בית המשפט בכל נושא דו"חות החניה- 9.2.06

פס"ד שניתן כנגד עיריית ירושליים הדן בנושא כתובת למשלוח הודעות תשלום וסמכות בהמ"ש- 28.3.06

פס"ד שניתן כנגד עיריית רחובות ו"שוהר"- עיקול רכב- 1.6.06

פס"ד שניתן כנגד עיריית ירושליים- תביעה של אזרח להחזר הוצאות בגין דו"חות חניה שניתנו שלא כדין- 4.9.06

פס"ד המבהיר כי גם תכתובת בין עירייה לחייב קנסות בקשר לבקשת החייב לביטול החוב, גורמת להפסקת מרוץ התיישנות העונש, כלומר כל מכתב קובע. - 5.07

פס"ד שקובע בערעור שלעירייה ולגובי המס ישנה סמכות לגביית הוצאות סבירות

 

פס"ד שבו קובע השופט דוד רוזן  בערעור בבית המשפט המחוזי כי אם העירייה לא יכולה להוכיח בדרך אחרת מפלטי מחשב את משלוח הדו"ח בדואר רשום - לא מתקיימת חוקת המסירה, והדו"ח מתיישן. - שימו לב כרגע מדובר אך ורק בהתיישנות העבירה ולא בהתיישנות הקנס.- 11.07

פס"ד מבית משפט לתביעות קטנות שבו פסק השופט פיצוי לתובעות כנגד עיריית פתח תקווה וחברת הדס בגין דו"ח חניה שנרשם עקב טעות לתובעת .והנתבעות  ניסו לגבות את החוב בין השאר באמצעות עיקולים וכל זאת למרות מחאות התובעות. - 12.07

פס"ד מבית המשפט לעניינים מנהליים שבו פסק השופט בערעור לטובת התובע וביטל הסבת דוחות חניה שביצעה העירייה באופן גורף וזאת רק בעקבות תצהיר שחתמה המסבה ללא כל שום הוכחה אחרת. בפס"ד נדונו התנאים להסבת דוחות וכן נושא סמכויות בית המשפט לעניינים מנהליים לדון בעתירה. - 07.09

פס"ד מבית משפט לעניינים מקומיים שקובע כי אין די בפלטי המחשב על מנת ליצור את חזקת המסירה ללא כל ראיה אחרת להוכחת משלוח הודעות תשלום הקנס בדואר רשום - 11.09.

פס"ד שניתן ע"י בג"ץ שבו נדחתה עתירה  של תושבים ונפסק לטובת המשיבים :עיריית הרצליה- לשכת היועץ המשפטי, עיריית תל אביב- אגף החניה, עיריית ירושלים- אגף הגבייה- מחלקת חניה, עיריית פתח תקווה- לשכת היועץ המשפטי, עיריית באר שבע- לשכת היועץ המשפטי, עיריית נתניה - לשכת היועץ המשפטי שבעתירה זו נקבע בין השאר כי לעיריות לא נדרש אישור מסירה בשליחת הודעות תשלום בדואר רשום וכן נדחו העתירות שנסבו סביב עצירת מרוץ ההתיישנות באמצעות משלוח הודעות תשלום קנס- 1.2010

הבהרה של מבקר המדינה לפיה- על העירייה אין לגבות אגרה עבור מידע על משלוח הודעות תשלום קנס- אדם המבקש לקבל מידע על משלוח הודעות קנס שיועדו אליו פטור מאגרות בקשה וטיפול, כשם שנקבע בתקנות חופש המידע. - אפריל 2010

חוק לתיקון פקודת התעבורה- מותרת החניה בתחנת אוטובוס בשבתות, כפוף לתנאים. - אפריל 2010

פס"ד בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט השלום בת"א נקבע כי עיריית הרצליה, וגובי המס מטעמם, יפצו אזרח  בסך של 50 אלף שקל (בתוספת 20,000 ש"ח הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד) וזאת לאחר שניסו במשך שנים לגבות ממנו דו"חות חניה (מאז שנת 1997) שהתיישנו זה מכבר. - 8.12.10

הוצאות גביה סבירות בגין גביית דו"חות לפי פקודת המיסים- פרוטוקול מישיבה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לאישור תקנות על פי פקודת המסים (גבייה), כלומר קביעת גובה הסכום המרבי אותן תוכלנה הרשויות וגובי המיסים מטעמם לגבות מהחייבים. התקנות קובעות את גובה הסכום לכל פעולה ופעולה שנקטו - מרץ 2011

תקנות המיסים (גבייה) קביעת הוצאות מרביות- התשע"א 2011- אפריל 2011

איסור העדפת תושבי העיר באי מתן דו"חות חניה - יוני 2011

 

חדש- משפטים ועסקים - ליווי משפטי בראיה עסקית ושיווקית-  יעוץ משפטי מקצועי מעו"ד מסחריים בעלי ניסיון עסקי. הסכם זיכיון (זכיינות), הקמת עסק, קניית חברה, הקמת חברה, הסכם מייסדים, הסכמי שיווק, הסכמי הפצה (מפיץ), הסכם סוכנות בלעדית (סוכן).

 

 

בן- ארי - משרד עורכי דין

חדשות ומאמרים