המדור המשפטי.

 

במדור זה תוכלו להבין את מקור הסמכות החוקית בנוגע לדו"חות החניה, החל מהסמכות להנפיק הודעות תשלום קנס לאזרחים וכלה בהליכי הגביה הננקטים.

 

מי מביניכם שמתכוונים לערער ולפעול כנגד הודעות תשלום הקנס שכנגדם, ימצאו במדור זה את כל הכלים המשפטיים, על מנת "להלחם" בדו"חות אלו יש להבין את כללי ה"מלחמה" .

כל האחרים, יוכלו להבין מהם כל סעיפי החוק שמופיעים בכל מכתבי הדרישה וההתראה. מדור זה מחולק לשלושה חלקים. בחלק הראשון מצויינים כל החוקים בנוגע להודעות תשלום הקנס.

בחלק השני מצויינות תקנות העזר העירוני בכל עיר ועיר (העמדת רכב וחנייתו) ובחלק השלישי מפורטים כל פסקי הדין המובילים בנושא זה.

 

 

א. הודעות תשלום קנס, תוספות פיגור וגביית הקנס.

 

חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982   פרק ז' : סדרי דין מיוחדים בעבירות קנס

 

פקודת התעבורה (נוסח חדש) התשכ"א -1961

 

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961  -  סימן י': חניה, עמידה ועצירה.

 

חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב- 1982 , סעיף 10

חוק העונשין, תשל"ז - 1977  פרק ד': קנס

צו התעבורה (עבירות קנס), תשס"ב-2002*- סכומי קנסות מעודכנים

תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב בשל קנסות שלא שולמו במועדם), התשס"ב – 2001*

 

צו העיריות (עבירות קנס), תשל"א 1971  - חיפה

 

תקנה 44 א לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד 1974

 

פקודת המיסים (גבייה),1929

תקנות המיסים (גבייה)- התשל"ד 1974

חוק לתיקון פקודת המסים (גביה) (מס' 5), התשס"ד-2004*

 

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 37) (צילום רכב)

חוק המחשבים התשנ"ה 1995

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 92) התש"ע-2009

 

תקנות המיסים (גבייה) קביעת הוצאות מרביות- התשע"א 2011

 

 

ב. תקנות העזר העירוניות

חוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א - 1960

חוק עזר לחיפה (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ה-1985

חוק עזר לתל-אביב (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ד- 1983

 

ג. פסקי הדין המובילים בנושא דו"חות החניה ופס"ד אחרונים מבהמ"ש לתביעות קטנות

ובהמ"ש השלום.

בג"צ 1618/97 יצחק סצ'י נגד עיריית תל אביב

בג"צ 4445/02 מור נ' ראש עיריית הרצליה

מירוני נ' עיריית ת"א 3391/04 

שאוליאן אילן נ' עיריית ת"א 912/04

שניידשר אמיר נ' מדינת ישראל הפ 630/03 - התיישנות קנסות דו"חות תנועה

קליר אלחנן נ' עיריית רמת-גן הפ 201183/04 - הוכחת רשומה מוסדית

ירמולינסקי יגאל נ' עיריית ת"א תק 10697/04

יפעת כהן נ' עיריית ירושליים תק 004984/04 - פס"ד הדין המדובר מהימים האחרונים -חדש

עובדיה יוניש נ' עיריית ת"א תק 005834/05 - פס"ד בעניין הוכחת משלוח דואר רשום

שי מנדלוביץ נ' עיריית ת"א הפ 201211/05- סמכות בתי המשפט לדון בענייני דו"חות החניה

כהן- דאר רותי נ' עיריית ירושליים תק 004837/05- התיישנות דוחות חניה עיריית ירושליים

עו"ד שאול אפלבוים נ' עיריית רחובות עתמ 2357/05 - עיקול רכב

ניצן יורם נ' עיריית ירושליים תק 002580/06 - תביעת הוצאות בגין דו"חות חניה שנרשמו שלא כדין

עיריית ירושליים נ' ניצן יורם בר"ע 002134/06 - ביטול ההחלטה שניתנה בעניין הוכחת דואר רשום

כרמית חכם נ' עיריית חיפה הפ 00168/06 - סמכות עניינית לבהמ"ש ורשומה מוסדית

נועם לאור נ' עיריית תל-אביב הפ 200231/06- התיישנות קנסות - עצירת מירוץ ההתיישנות

עיריית אשקלון נ' ניסים חדד בר"ע 527/07 - הוצאות גביה סבירות

תמי כהן נ' עיריית פ"ת  ת.ק 002159/07 - ביטול דו"ח שנכתב בטעות ותשלום פיצויים לתובעות

אברהם גנאל נ' עיריית תל-אביב עפא  080059/07 - פלטי המחשב המוכיחים כי דו"חות חנייה נשלחו בדואר רשום אינם רשומה מוסדית קבילה

אבי גרינפלד נ' עיריית חיפה ואח' עתמ 9692/08 - התנאים להסבת דוחות חניה וסמכות דיון ביהמ"ש

נרדי יעקובי נ' עיריית רחובות ב"ש 4/09 - מהי הוכחה מספקת למשלוח הודעות תשלום קנס בדואר רשום?

בג"ץ 7281/09 שרגא רוזנבאום ואח' נ' עיריית הרצליה- לשכת היועץ המשפטי, עיריית תל אביב- אגף החניה, עיריית ירושלים- אגף הגבייה- מחלקת חניה, עיריית פתח תקווה- לשכת היועץ המשפטי, עיריית באר שבע- לשכת היועץ המשפטי, עיריית נתניה - לשכת היועץ המשפטי בבית משפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק- האם מספיק לשלוח דואר רשום ללא אישור מסירה לשם עצירת מרוץ ההתיישנות.

אברהם חנוך כרם נ' עיריית הרצליה ת"א 161625-09 - בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט השלום בת"א נקבע כי עיריית הרצליה, וגובי המס מטעמם, יפצו אזרח  בסך של 50 אלף שקל (בתוספת 20,000 ש"ח הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד) וזאת לאחר שניסו במשך שנים לגבות ממנו דו"חות חניה (מאז שנת 1997) שהתיישנו זה מכבר.

 
ד. חוקים, תקנות ופסיקות בנושא כביש האגרה (כביש 6 )

 חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים), התשנ"ט-1999

תקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (סכומי דמי הגביה), התשנ"ט-1999

 

 

בן- ארי - משרד עורכי דין

 

פסיקה וחקיקה