בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים

בר"ע 002134/06

 

בפני:

כבוד השופט משה רביד - אב"ד

כבוד השופטת אורית אפעל-גבאי

כבוד השופט אהרן פרקש

 

26/12/2006

 

 

 

 

 

 

בעניין:

עיריית ירושלים

 

 

 

 

המבקשת

 

 

נ  ג  ד

 

 

 

1. דאר יורם

2. דאר כהן רות

 

 

 

 

המשיבים

 

נוכחים:

בשם המבקשת: עו"ד תמר בוקר ועו"ד יוסי חביליו

והמשיבים בעצמם

 

 

פרוטוקול

 

עו"ד יוסי חביליו: אחרוג מן הסדר שהכנתי ואתייחס דווקא להערות בית המשפט שחלקן נאמרו לי וחלקן שמעתי מחברתי. הצד הטכני פורמלי – גם בערעור וגם בעיקרי הטיעון טענו בצורה מפורשת ואני מפנה לסעיפים בבר"ע סעיף 7, טענו במפורש שהיה עליהם לעדכן את הכתובת שלהם במשרד הרישוי והם לא עשו כן. הוא אומר: הם עשו מה שהם היו יכולים לעשות. לא שנוי במחלוקת כי הכתובת במשרד הרישוי לא עודכנה.

 

המשיבה: אני מציגה את הקבלות לעו"ד חביליו.

 

עו"ד יוסי חביליו: הטענה היתה שהוטל עיקול. זה לא רק ה- 3,000 ₪ אלא הביקורת על התנהגות העיריה.

היו גם 14 דוחות... גם הגברת היא צד, היא תובעת...

 

המשיבה: רישום העיקול מתייחס לחמישה דוחות ואליהם התייחסה התביעה. את הדוח השישי הם ביטלו בעצמם.

 

עו"ד יוסי חביליו: התביעה הוגשה בשם שניהם. יש הבהרה שהעיקול הוטל על חמישה הדוחות. הדוחות ששולמו, הם שולמו בשנת 2006, הם לא רלבנטיים, כי הם דוחות חדשים.

 

המשיבה: כל התלונות הם רק לגבי חמשת הדוחות הראשונים.

 

עו"ד יוסי חביליו: לשאלת בית המשפט אני משיב כי נכון שהרכב נמכר, אבל גם במרשם האוכלוסין הכתובת עודכנה רק בשנת 2004. אדם יש לו חמישה דוחות ונוסע לחו"ל...

אני מפנה לסעיף 17 והקביעה העובדתית. יש כאן סוגיה עקרונית מעניינת: אדם גר בכתובת מסויימת והיא מופיעה ברשיון הנהיגה שלו, הוא נוסע לחו"ל אז אי אפשר לגבות את הדוחות? אדם צריך להשאיר כתובת שיוכל לקבל.... הם לא השאירו כתובת.

 

המשיבה: לפני הנסיעה לחו"ל אני בעצמי הייתי בעיריה כי גרנו בדירה שכורה לסיים את החשבון של הארנונה, והעברנו את הדירה על שם בעל הבית ואת הכתובת עידכנתי לכתובת של ההורים של יורם.

 

עו"ד יוסי חביליו: יש לי את הכתובת בברכיהו 6, ורק ב- 2004 כשהם חוזרים זה עובר לצור הדסה.

 

המשיבה: ברשיון הנהיגה שלי כתוב רח' הנטקה 80.

מציגה גם את רשיון הנהיגה החדש של בעלי, כאשר מחליפים הם מעדכנים גם את הכתובת.

 

עו"ד יוסי חביליו: השינוי שעכשיו הבנתי שאנו הבנו שזה על 14 דוחות וכעת זה על 5 דוחות. פסק הדין מדבר על שני תובעים והדוח הוא של אחד. העיקול הוטל על האוטו של שניהם.

מבחינתי אני מסכים לצמצם את הערעור לחמשת הדוחות.

 

המשיבה: אני מאשרת כי התביעה הוגשה על חמישה דוחות.

 

ב"כ הצדדים: אנו מקבלים את הצעת בית המשפט לפיה, הקביעות שבפסק הדין של בית משפט קמא בכל הנוגע לאפשרות העיריה להמציא דוחות חניה לכתובת בעלי הרכב אשר חנה לפי הטענה במקום האסור, כפי שהיא רשומה במשרד הרישוי, וכן בנוגע לדרך ההוכחה של המצאת הדוחות על ידי הצגתו של אישור משלוח מרוכז של מספר דוחות, שנושא חותמת הדואר – יבוטלו.

הקביעות הפרטניות המתייחסות למשיבים, בכל הנוגע לסתירת החזקה הקבועה בתקנה 44א' לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974 בעניינם – יעמדו בעינן, לרבות החיובים הכספיים הנגזרים מקביעות אלה.

מבקשים לתת למוסכם תוקף של פסק דין.

 

 

פסק דין

 

כמוסכם.

אין צו להוצאות.

 

ניתן היום ה' בטבת, תשס"ז (26 בדצמבר 2006) במעמד הצדדים

 

                                                                               

משה רביד, שופט

 

אורית אפעל-גבאי, שופטת

 

אהרן פרקש, שופט