בתי המשפט

 

בית משפט לתביעות קטנות ת"א

תק 000912/04

 

בפני:

כב' השופטת חנה פלינר

תאריך:

14/06/2004

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

שאוליאן אילן

התובע

 

נ  ג  ד

 

 

עיריית ת"א

הנתבעת

 

פסק דין

 

1.         בפני תביעה של התובע המופנית כנגד הנתבעת, עיריית תל-אביב, וזאת בעקבות תשלום דו"חות חניה שניתנו בשנים 96' – 98', ואשר גבייתם נעשתה ביום 15.6.03.

 

טענות התובע

 

2.         התובע טוען כי דו"חות אלה בטעות יסודם. התובע הציג בפני בית המשפט את תעודת הנכה שברשותו, התובע הינו נכה 100%.

התובע טען כי לאחר קבלת הדו"חות פנה במכתב לנתבעת (מכתב מיום 13.1.00) וביום 30.1.00 הודיעה לו הנתבעת כי הנושא בבירור.

 

3.         חרף כך, לא נשלחה תשובה וביום 15.6.03 הגיעו כאמור מעקלים מטעם הנתבעת לבית התובע, ותחת לחץ שילמה אשת התובע, באמצעות כרטיס אשראי, סכום של 2,170 ₪, כשסכומי הקנס המקוריים עומדים על 280 ₪ וסכומי הקנס העדכניים 1,659 ₪.

 

            בתביעה זו דורש התובע את השבת הסכומים שנגבו לטענתו שלא כדין, ולאחר שחלפו כבר שלוש שנים מיום ביצוע העבירה.

 

טענות הנתבעת

 

  1. הנתבעת הגישה כתב הגנה וטענה שהתובע מבקש לבטל את הדו"חות ולקבל את השבת הכספים ששולמו, וכי במקרה כזה הסמכות העניינית נתונה לבית משפט לעניינים מקומיים.

 

5.         לגופו של עניין טענה הנתבעת כי הדו"חות ניתנו כדין, כי ביום 27.4.98 וביום 24.6.99 נשלחו מכתבי דרישה לתובע; כי ביום 4.1.00 בוצע עיקול ברישום וכי הודע לתובע על מבצע תשלום דו"חות בסכומים מופחתים.

 

            הנתבעת טוענת כי התובע לא ניצל את ההזדמנויות שניתנו לו ואין לו אלא להין על עצמו ויש מקום לחייב במלוא סכום הקנס, הכולל תוספות פיגור ותשלומי כפל.

 

דיון והכרעה

 

6.         ביום 29.3.04 התייצבו בפני התובע ונציג הנתבעת.

 

            לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי במסמכים אשר צורפו לתיק בית המשפט, אני קובעת כי דין התביעה להתקבל, מפני שבמקרה הנדון יש לקבל את טענת ההתיישנות.

 

התשתית החקיקתית

 

7.         סעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי עונש שהוטל לא יחלו בביצועו ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו, אם מיום שפסק הדין נעשה חלוט עברו, בעבירות מסוג חטא, 3 שנים.

 

            בבג"צ 1618/97 סצ'י נ' עיריית ת"א, פ"ד נב (2), 542 (להלן: "פס"ד סצ'י"), קבע כב' השופט מצא כי בעבירות חניה, אם לאחר 30 יום מיום המצאת הודעת הקנס לא שילם האדם את הקנס ולא הודיע שברצונו להישפט על העבירה, הוא מחייב בתשלום כפל הקנס, וכי "מועד זה – שבו מחוייב מקבל ההודעה בתשלום כפל הקנס, ושבו רואים אותו כמי שהורע בדינו – הוא המועד שבו הופך החיוב בקנס לחלוט ובו מתחילה תקופת ההתיישנות של העונש".

 

8.         בפס"ד סצ'י הנ"ל הבהירה כב' השופטת דורנר כי כל עוד נשלחות הודעות לחייב מידי פרקי זמן הקצרים משלוש שנים, העונשים על עבירות החנייה אינם מתיישנים, וכל הודעה שנשלחת מהווה פעולה של תחילת ביצוע עונש, המתחילה מחדש את מירוץ ההתיישנות, ראה שם, בעמ' 576.

יישום המקרה שלפנינו

9.         העבירות העומדות בבסיס תיק זה נעברו במועדים 18/11/97; 20/7/98; 25/10/98.

 

            המועד האחרון בו נעשתה פעולה כלשהי ע"י הנתבעת בנוגע לעבירות הללו הוא 4/1/00, אז בוצע עיקול ברישום, וביום 30/1/00 נשלח מכתב לתובע, שתלונתו נמצאת בבירור. מאותו מועד, לא הוכיחה בפני הנתבעת כי נקטה פעולה כלשהי על מנת להמשיך בביצועו של העונש.

 

            הפעולה הבאה אשר בוצעה על ידי הנתבעת, בוצעה ביום 15.6.03, דהיינו לאחר שחלפו שלוש שנים מיום הפעולה האחרונה שהוכחה בפני (אמנם נטענה טענה לעניין "מבצע שטרית" אולם טענה זו נטענה ללא בסיס ראייתי ומבלי שהוצגו מסמכים כלשהם).

 

            מכיוון שחלפו שלוש שנים מהמועד בו החל בביצועו של העונש ועד לגביית החוב – יש מקום לקבוע כי העונש התיישן – וזאת לפי האמור בסעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי.

 

10.        כמו כן, אין בטענות הסמכות העניינית המועלות בכתב ההגנה של הנתבעת כל ממש.

            תביעה זו אין עניינה ביטול הודעת תשלום, אלא עניינה נזקים שנגרמו לתובע עקב פעוות הנתבעת שלא כדין – לאחר תום תקופת ההתיישנות, ולבית המשפט יש סמכות לדון בתביעה.

 

11.        לאור כל האמור לעיל, הנני מקבלת את התביעה ומחייבת  את הנתבעת לשלם לתובע סך של 2,170 ₪ בתוספת 250 ₪ הוצאות משפט.

            הסכומים הללו ישולמו תוך 21 יום מיום קבלת פסק הדין וישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום י' בניסן, תשס"ד (1 באפריל 2004) בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום.

בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין.

 

חנה פלינר, שופטת