בתי המשפט

 

הפ 000630/03

בית משפט השלום ירושלים

 

תאריך:

25/01.2004

בפני:

כב' השופטת עירית כהן

 

בעניין:

עו"ד שניידשר אמיר

המבקש

 

 

נ  ג  ד

 

 

1 . מדינת ישראל משטרת ישראל - אגף התנועה

2 . משרד התחבורה - רשות הרישוי

3. המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שליד הנהלת בתי המשפט

 

 

 

ע"י פרקליטות מחוז ירושלים

המשיבים

 

1.         פסק דין

2.         בהמרצת פתיחה זו מבקש עו"ד שניידשר כי יינתן פסק דין המצהיר כי על הדו"ח שניתן לו, שמספרו אצל המשיבים הוא 6173389872, חל עקרון התיישנות העונש ועל כן אין לעשות עוד לגבייתו ואין לעכב את חידוש רשיון הנהיגה של המבקש בגין אי תשלום קנס זה על ריביות הפיגורים שבו.

את בקשתו מבסס המבקש על סעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 העוסק בהתיישנות עונשים הקובע כי:

"עונש שהוטל לא יתחילו בביצועו, ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו, אם מיום שפסק הדין נעשה לחלוט, או מיום ההפסקה, הכל לפי המאוחר יותר, עברו -

(1) בפשע - עשרים שנים ;

 

5129371

5129371(2) בעוון - עשר שנים ;

(3) בחטא - שלוש שנים;"

3.         בין הצדדים אין מחלוקת על כך שאם המשיבים פעלו לגביית הקנס על ידי משלוח הודעות תשלום למבקש, כי אז נפסק מירוץ ההתיישנות, וזאת כפי שנקבע בהלכת סצ'י (בג"ץ 1618/97 יצחק סצ'י נ' עיריית תל אביב תק-על 98(2), 1644).נ

המחלוקת היחידה בין הצדדים היא מחלוקת עובדתית בשאלה האם שלחו המשיבים למבקש הודעות תשלום.ב

 

4.         המבקש העיד כי מיום שהפך הקנס לחלוט, 21.1.98 ועד היום שהוא פנה לחידוש רשיונו, ביום 10.4.02, הוא לא קיבל כל הודעה על קיומו של קנס נגדו, בכל דרך ו/או אופן שהם.ו

5.         למשיבים אין ראיה על כך ששלחו למבקש הודעות תשלום, והם מסתמכים על הנוהל שעל פיו פעלו משטרת ישראל ומשרד התחבורה במועד הרלבנטי. כמו כן מסתמכים המשיבים על חזקת תקינות המעשה המנהלי.נ

המבקש טוען בתשובה כי חזקת תקינות המעשה המנהלי אינה חלה במקרה הנדון, וגם אם חלה, היא ניתנת לסתירה, ונסתרה על ידי עדותו.ב

6.         רפ"ק פרידה צ'רטקוב, סגן ראש חוליית פניות נהגים במחלקת התנועה של משטרת ישראל, נתנה תצהיר מטעם המשיבים ממנו עולה כי:

"4.   משטרת ישראל נוהגת, במהלך עבודתה הרגילה בטיפול בדוחות תנועה, לערוך רישומים של דוחות תנועה מייד עם ביצוע העבירה ועצירת הנהג – העבריין....ו

            5.     דוחות אלה מוקלדים למחשב המשטרתי המנהל המעקב אחר הפעולות המתרחשות לאחר רישום הדו"ח."

בתצהיר מפנה רפ"ק צ'רטקוב לנספח ג', טופס ממוחשב של משטרת ישראל, בו מפורטים מועדי הפעולות שנעשו על ידי המשטרה.נ

בפלט המחשב נרשם כי ביום 19.12.97 נשלחה הודעת כפל קנס וביום 20.3.98 נשלחה התראה לפני עכוב חדוש רשיון נהיגה. עוד עולה מהפלט כי ביום 19.6.98 נשלחה הוראת עכוב חדוש רשיון למשרד הרישוי. התאריך בו אמור היה להיות הטיפול הבא, לפי פלט המחשב הוא 25.5.03.ב

7.         הגב' אתי קנל, מנהלת גף, אחראית על נושא נהיגה באגף מערכות מידע במשרד התחבורה נתנה תצהיר לפיו:

"משרדנו שלח באופן ממוחשב ואוטומטי הודעות לנהגים שחידוש רשיון הנהיגה שלהם עוכב בגין קנסות תעבורה שלא שולמו, שבועות אחדים לפני המועד לחידוש רשיונם. כמו כן, מאז אמצע 1995 לערך נשלחה הודעה לאותם נהגים גם מידי שנה מספר שבועות קודם לחודש החידוש.ו

 

משלוח ההודעות התבצע באופן ממוחשב באמצעות תכנת חיפוש חדשית. מידי חודש הורצה התכנה ואיתרה בקובץ הנהגים את הנהגים אשר דווחו ע"י הנהלת בתיהמ"ש ו/או משטרת ישראל כחייבי קנסות. הנתונים הועתקו באופן ממוכן לקלטת אשר הועברה לידי חברת "אוניה", חברה חיצונית שהועסקה על ידי משרד התחבורה לצורך הדפסת ומשלוח טפסים והודעות."

כמו כן הצהירה הגב' קנל כי:

"מאז ינואר 1999 שלחנו לנהגים חייבי הקנסות מספר שבועות קודם מועד החידוש, רשיון זמני ל90 יום, שובר לתשלום אגרת הרישוי ושובר לתשלום הקנסות. ברשיון הזמני מצוין במפורש כי חידוש הרשיון הקבוע ל 5 שנים מותנה בתשלום הקנסות."

1.         הגב' קנל לא התייחסה בעדותה לפעולות שנעשו ביחס למבקש. היא אף לא יכולה הייתה להציג כל אסמכתא לכך שהמבקש היה בין הנהגים אשר נשלחו אליהם הודעות          (עמוד 9 לפרוטוקול).נ

2.         המבקש הצהיר כי:

"עם התקרבות תאריך תפוגת תוקפו של רשיון הנהיגה שלי פניתי לחדשו ולברר במה כרוך הדבר – את הבירור ערכתי באמצעות שירות המידע לאזרח שניתן באתר האינטרנט – MSN. במהלך הבירור התברר לי כי חידוש רשיוני מעוכב בשל דרישה לתשלום קנסות שמקורם בדוחות התעבורה." (סעיף 2 לתצהיר).ב

במהלך הדיון נשאל המבקש והשיב:

"ת. אני ביקשתי לחדש את רשיון הנהיגה בסמוך מאד לתאריך 10.4.02, שזה סמוך למועד שפג הרשיון הקודם. קודם כל פניתי למשרד הרישוי בבקשה לחדש ונאמר לי כי יש לי קנסות, אין חידוש ויש עיכוב בגלל אי תשלום קנסות.ו

ש.ת. בתשובה לשאלת ביהמ"ש לא קיבלתי הודעה לחידוש הרשיון וגם לא רשיון זמני, עם הודעה שיש לי קנסות." (עמוד 11 לפרוטוקול).נ

 

3.         כפי שנפסק בע"פ (חיפה) 1006/98 אריה פסי נ' מדינת ישראל תק - מח 99(2), 1840 מפי כב' השופט ברלינר, המסתמך על בג"ץ יצחק סצ'י נגד עירית תל אביב הנ"ל:

"על מנת שתחול ההתיישנות, לא די להראות שחלפה תקופת ההתיישנות והקנס טרם נגבה. כדי להראות שהופסק מירוץ ההתיישנות, אין צורך להראות שהוחל בריצוי העונש. די להראות שהוחל בביצועו. די במשלוח דרישה, למענו הנכון של הנענש, וחזקה לכאורה היא כי הדרישה נמסרה." ההדגשה שלי, ע.כ.ב

מהמסמכים שהציגו המשיבים, לא ניתן לדעת באילו מועדים נשלחו הודעות התשלום למבקש על ידי משרד הרישוי. כמו כן לא ניתן לדעת לאיזו כתובת נשלחו ההודעות.

הכתובת המופיעה על מסמכי המשטרה היא רח' הנשר 6 ירושלים, אך המבקש נשאל בחקירה נגדית והשיב כי מאז הדו"ח הודיע פעמיים על שינוי כתובת (עמוד 10 לפרוטוקול).ו

הוא גם השיב כי כל דואר רשמי של מדינת ישראל מגיע אליו כמו הודעות לבוחר (עמוד 10 לפרוטוקול), אך עמד על כך שההודעות בנוגע לתשלום הקנסות (ביחס לכל דוחות התעבורה) לא התקבלו על ידו.נ

הגב' קנל נשאלה ביחס למקרים בהם קיימת אי התאמה בפרטים אותם היא מקבלת ממשטרת ישראל והשיבה:

"ת. יש שתי בדיקות שנעשות, אם ת.ז. ורשיון מתאימה לרישומים שלי אני קולטת. ואם לא אני הולכת לבדוק שם. אנו עובדים גם מול הקובץ של משרד הפנים.ב

ש. זאת אומרת טעות בכתובת אם הוקלדה לא נכון

ת. הכתובת שבמשרד הפנים צריכה להיות מתאימה לכתובת שלנו. רק במקרה שנהג אישי מבקש בכתב שינוי כתובת אנו יכולים לשנות."

עמוד 8 לפרוטוקול).ו

מתצהירה של הגב' קנל עולה כי:

"הקבצים עם המידע (רשימות הנהגים להם נשלחה הודעה) נשמרו במחשבי משרד התחבורה ובמחשבי החברה למשך חודש לאחר המשלוח לצרכי בקרה ולאחר מכן נמחקו." (סעיף 3 לתצהיר וכן עדותה בעמוד 9 לפרוטוקול).נ

4.         לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, אני מעדיפה את עדותו של המבקש לפיה הוא לא קיבל הודעות תשלום ממשטרת ישראל ומשרד הרישוי.ב

המבקש העיד, כאמור, כי היוזמה לפנות למשרד הרישוי היתה שלו, לאחר שהוא לא קיבל את רשיון הנהיגה שלו. עדותו זו תומכת בכך שהוא לא קיבל את הודעות התשלום.ו

המבקש לא זכר, אמנם, כי עבר את העבירה וכי קיבל לידיו את דו"ח התעבורה, ולכאורה, ניתן היה לחשוב כי הוא גם שכח את דבר קבלת הודעות התשלום, אלא שעדותו על הפניה היזומה שלו למשרד הרישוי כדי לברר מדוע לא הגיע הרשיון סמוך לתחילת הטיפול בנושא, מחזקת, כאמור, את גרסתו, מה גם שלפי עדותה של הגב' קנל ניתן היה לבדוק  במחשבי משרד הרישוי האם אמנם פנה המבקש, כטענתו, מיוזמתו, על מנת לחדש את הרשיון, ועדותו זו לא נסתרה. ראה בעניין זה את עדותה של הגב' קנל לפיה:

"...אם בן אדם בא למשרד הרישוי ומבקש רשיון זמני אז אנחנו רושמים פעולה ויש אסמכתא, את זה אפשר להוציא מהמחשב, כל הפעולות שהן "און ליין" במחשב, אפשר להוציא בפלט" (עמוד 9 לפרוטוקול).נ

5.         אני מקבלת גם את טענת המבקש לפיה ספק אם חלה בנסיבות המקרה חזקת תקינות המעשה המנהלי, שכן המחלוקת היא האם נעשה מעשה והאם נשלחו ההודעות, אולם גם אם חלה החזקה, הרי מדובר בחזקה הניתנת לסתירה, והמבקש הצליח לסתור אותה. וראה בעניין זה את בש"פ 2708/95 מרדכי שפיגל ו-2 אח' נ' מדינת ישראל פ"ד מט(3), 221, עמ' 236-237:

"כיוון שפעולת החתימה בפני רשות מוסמכת הינה פעולה מינהלית, ניתן להעמיד, אף כאן את חזקת התקינות, "דהיינו חזקה שכל פעולה מינהלית נעשתה כדין. זוהי כמובן הנחה הניתנת לסתירה                        (REBUTTABLE PRESUMPTION) אך הנטל מוטל על מי שמבקש לסתור, לטעון ולהוכיח כי במקרה הנדון החזקה נסתרת על ידי עובדות" (רע"פ 1088/90 סברי חסן מחמוד נ' הועדה המקומית לתכנון, שטרם פורסם)."

6.         גם בבג"צ יצחק סצ'י נגד עירית תל אביב התעוררה מחלוקת עובדתית דומה, כאשר  עיריית תל אביב טענה שנשלחו אל העותר הודעות תשלום  והעותר הכחיש את קבלתן, וכב' השופט מצא כתב כי:

"שאלה עובדתית שנותרה במחלוקת בין הצדדים היא, אם מאז מועדי רישום הדו"חות ועד שהומצאה לעותר (בינואר 1997) הדרישה המקובצת לתשלום הקנסות, שיגרה המשיבה לעותר הודעות חוזרות על הקנסות ודרישות לשלמם. העותר, כזכור, טען, כי מעולם לא קיבל מן המשיבה כל הודעות או דרישות חוזרות כאלה. טענה זו הוכחשה על-ידי המשיבה. בתצהיר התשובה מטעמה נאמר, כי במועדים שונים שוגרו לעותר הודעות ודרישות לתשלום הקנסות. כן נטען, כי כל ההודעות והדרישות שוגרו אליו על-פי כתובתו המופיעה ברישומי משרד התחבורה ובמירשם האוכלוסין, ולפיכך אין לקבל את טענתו התמוהה כי המסמכים הרבים ששוגרו אליו לא נתקבלו אצלו.

הצגת דרישה חוזרת לתשלום קנס שהוטל בדו"ח חניה מהווה המשך ביצוע העונש כמשמעו בסעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982. נקיטת מהלך כזה, לפני חלוף תקופת ההתיישנות, מחזירה את מרוץ ההתיישנות לנקודת ההתחלה ומניין התקופה מתחיל מראשיתו. מכאן שאילו קיבלנו את טענת המשיבה, כי מאז שנרשמו לעותר דו"חות החניה הראשונים שבה והציגה לו, מפעם לפעם, דרישות חוזרות לתשלום הקנסות, היה בכך כדי לייתר את הדיון בשאלת התיישנותם של הקנסות. אך אני סבור, כי בנסיבות העניין היה על המשיבה לתת תשובה יותר מפורטת לטענת העותר; וכי במה שנאמר בתצהיר התשובה מטעמה אין משום מענה מספיק לטענתו. בנסיבות אלו יש לדון בטענת ההתיישנות על יסוד ההנחה, כי מאז שהומצאו לעותר דו"חות החניה המקוריים ועד להמצאתה של הדרישה המקובצת, לא קיבל העותר מן המשיבה כל הודעות או דרישות נוספות בנוגע לתשלום הקנסות." (בג"ץ 1618/97 יצחק סצ'י נ' עיריית תל אביב תק-על 98(2), 1644, עמ' 1645).ב

7.         אשר לטענת המשיבים לפיה יש לדחות את טענותיו של המבקש מהטעם שאם תתקבלנה, ייצא החוטא נשכר, טענה זו עלתה ונדונה בבג"צ יצחק סצ'י נגד עירית תל אביב הנ"ל, וכפי שכתב כב' השופט טירקל, אשר ביטא את דעת הרב:

"בסופה של הדרך שבה הלכתי ניצבת המסקנה כי אין לאכוף על העותר את תשלומם של דו"חות החניה שנרשמו לו בתקופה המסתיימת שלוש שנים לפני שהומצאה לו ה"דרישה לתשלום חובות בגין דו"חות חניה". תוצאה זאת מקוממת משום שהיא מוציאה את החוטא נשכר, לעומת אותם אזרחים ששילמו את הקנסות שהושתו עליהם במועדם. אולם, אין בכך כדי להשפיע על התוצאה." (עמוד 1658 לפסה"ד).ו

8.         סוף דבר, אני מקבלת את הבקשה ומצהירה כי על הדו"ח שניתן למבקש שמספרו 6173389872 חלה התיישנות ועל כן אין לעשות עוד לגבייתו ואין לעכב את חידוש רשיון הנהיגה של המבקש בגין אי תשלום קנס זה, על ריביות הפיגורים שבו.נ

9.         המשיבים ישלמו למבקש הוצאות בקשה זו בסך 5,000 ₪.ב

 

ניתן היום ב' בשבט, תשס"ד (25 בינואר 2004) בהעדר הצדדים.

                                                                               

עירית כהן, שופטת

 

נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח

בן- ארי ושות'- משרד עורכי דין