במדור זה קיבצנו שאלות נפוצות בנוגע לדוחות חניה, קנסות ועיקולים .במידה ולא מצאתם תשובות, אפשר לפנות  ישירות אלינו בצור קשר

רשימת שאלות

  1. מהם סכומי הקנסות בגין עבירת חניה?

  2. מה הדין במקרה של רכב חברה או רכב ליסינג לגבי התיישנות עבירה?

  3. איפה אני מוצא חומר בנוגע לועדות תמרור ברשויות המקומיות?

  4. האם חוקי לגבות הוצאות גביה?

  5. האם חובה על העירייה להמציא את הרשומות המוסדיות והעתקי דואר רשום לאזרח?

  6. האם העירייה צריכה לשמור את העתקי הדו"ח המקוריים?


מהם סכומי הקנסות בגין עבירת חניה?

בתאריך 1/10/2002 נכנס לתוקף צו התעבורה (עבירות קנס) התשס"ב - 2002, אשר כלל שינוי בתעריפי. להלן עקרי השינויים:
 סכומי הקנסות יעמדו על 100 ש"ח למעט:
 סימון עבירה 72 (ג) - תחנת אוטובוסים - 250 ש"ח
 סימון עבירה 57 - נכה גפיים - 500 ש"ח
 סימון עבירה 39 - חניה על מדרכה כאשר הרכב חונה 4 גלגלים או חוסם את מעבר הולכי הרגל או במקום שהחניה אסורה -   250   ש"ח

הערה- מחירי הקנסות לחניה על המדרכה שונו, (ראה בהמשך). קנסות שהיו קודם לצו  בסכומים גבוהים מ- 100 ש"ח כגון: חנייה כפולה, חסימת חנייה פרטית וכד' שונו  ל- 100 ש"ח.         

         התעריפים נכונים לינואר 2003.

בנוסף, ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ שלום שמחון אישרה  בתאריך 17.5.04 את צו התעבורה הקובע העלאת רמת הקנסות על עבירת חנייה על המדרכה.  על-פי הצו, הקנס לרכב חונה על מדרכה ב 2 גלגלים בלבד ומשאיר מעבר להולכי רגל עלה מ-100 ש"ח ל-250 ש"ח. בעל רכב שיחנה על המדרכה ויחסום מעבר להולכי רגל כליל, ייקנס בקנס  של  500 ש"ח - לעומת קנס של 250 ש"ח עד כה. משרד התחבורה דרש כי רוחב המעבר שיוותר על המדרכה יהיה לפחות מטר, אך הוועדה קיבלה את דרישתו של שמואל חיימוביץ', מנציבות שיוויון לאנשים מוגבלים, וקבעה כי הרוחב שישאיר הרכב יעמוד על 1.3 מטר, במטרה להקל על מעבר אנשים בכיסאות גלגלים. גובה הקנסות על עבירת חנייה על מדרכה יהיה שווה, בין אם הקנס ניתן על-ידי המשטרה או על-ידי הרשות המקומית. הצו נכנס לתוקף בתוך חודש, לאחר שפורסם ברשומות.

חניה 4 גלגלים על המדרכה  (ללא חשיבות לרוחב המדרכה )- הקנס יעמוד על 500 ש"ח

 

Back to Top

מה הדין במקרה של רכב חברה או רכב ליסינג לגבי התיישנות העבירה?

לפי סעיף 27 ב' לפקודת התעבורה הרי שרק לאחר שחלפו שנתיים מיום שנעבירה העבירה שלגביה הוכיח מי שקיבל את הודעת תשלום הקנס כי לא הוא שעבר את העבירה תחול ההתיישנות.

Back to Top

איפה אני מוצא חומר בנוגע לועדות התמרור ברשויות המקומיות?

אנא בדוק בקישורים באתרנו.

Back to Top

האם חוקי לגבות הוצאות גביה?

כן, חוקי לגבות הוצאות גביה סבירות. (לא נקבע בתקנות הגדרת "סבירות")

Back to Top


האם חובה על העירייה להמציא את הרשומות המוסדיות והעתקי דואר רשום לאזרח?

כן, לפי חוק חופש המידע זכותכם לבקש מהרשות כל חומר הנוגע לעניינכם.

Back to Top

האם העירייה צריכה לשמור את העתקי הדו"ח המקוריים?

[לא, אין היא מחויבת לכך ואין לדוח המקורי כל משמעות

Back to Top

המידע המסופק באתר זה הינו בבחינת מידע אינפורמטיבי כללי בלבד ועשוי לכלול טעויות ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או אי-דיוקים למיניהם. חוקים הנמצאים בתוקף  עשויים להשתנות בכל זמן. לפיכך, בשום אופן אין להתייחס למידע המסופק באתר כהמלצה לפעול ו/או להימנע מלפעול ו/או משום ייעוץ משפטי כל שהוא. בכל מקרה,  יש לפנות לעורך-דין לקבלת ייעוץ משפטי.

Copyright © 2004  [ben-ari law office]. All rights reserved.
Revised: 03/10/08.

 שאלות ותשובות